Вухо | Книги

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Публічна оферта») адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Благодійник») – відвідувачів веб-сайту в мережі Інтернет: vooho.top (далі – «Сайт», та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВУХО», код ЄДРПОУ 45225819 (надалі – «Громадська організація»), в особі керівника, який діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на Сайті vooho.top  та адресована будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської організації для досягнення певних цілей та програм Громадської організації відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

1.4. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.5. Сайт – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: vooho.top 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Громадською організацією своєї статутної діяльності.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви.

 

 1. МЕТА ДОГОВОРУ

3.1. Метою цього Договору є досягнення суспільно корисної мети через акумулювання благодійних внесків для підтримки та реалізації:

- культурно-освітніх  та просвітницьких проектів Громадської організації;

 - бібліотечної діяльності, створення фондів та архівів, банків даних з відкритим доступом

- перекладів та видання книжок українською та/або англійською мовою, виготовлення аудіо/відео  та електронних книг;

- підтримки Організацією суспільно важливих проектів в галузі просвітництва, націєтворення, національної безпеки культури та освіти;

- реалізації статутних цілей Громадської організації.

 

 1. АКЦЕПТ

4.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом Громадської організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4.2. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Громадської організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Громадської організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Громадська організація має право: 

- отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та своєї статутної діяльності;

- без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації;

- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Громадської організації в розмірі, передбаченому законодавством України;

- публікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника як Благодійника Громадської організації. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таку публікацію свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається. У випадку незгоди Благодійника з такою публікацією він має право відмовитись від публікації зазначених в даному пункті даних Благодійника як Благодійника Громадської організації попередивши Організацію в коментарів до платежу, або по емейл Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

- збирати, обробляти, зберігати, передавати дані, отримані від Благодійників у межах необхідного для проведення статутної діяльності та реалізації проєктів згідно з програмами (проєктами) Організації.

5.2. Громадська організація зобов'язана:

- надавати Благодійнику доступу до звітів щодо використання Благодійних пожертв.

5.3. Права Благодійника:

- без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;

- здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви;

- відмовитись від публікації Громадською організацією даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь якому засобі масової інформації.

5.4. Обов’язки Благодійника:

- ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.

 

 1. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір Благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Громадської організації, що стосується публічного збору Благодійних пожертв за даним Договором, проводиться за місцезнаходженням Громадської організації.

 

 1. СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

7.1. Публічний збір коштів триває постійно до завершення проєкту. 

7.2. Дати дії проєкту і сума вказується на сторінці про Нас.

7.3 Проєкт може бути припинений достроково за рішенням Громадської організації.

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Громадської організації та чинним законодавством України.

8.2. Громадська організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.

8.3. Благодійні пожертви не повертаються Благодійникам. 

8.4. У разі якщо проєкт не буде реалізовано благодійні внески залишаються на рахунку Громадської організації до її ліквідації, або можуть бути витрачені згідно п.8.5 на наші проєкти.

8.5. Зібрані кошти можуть перерозподілятися між проєктами Громадської організації.

8.6. Суми пожертв зібраних до кінця збору пожертв можуть використовуватися для реалізацію проєктів до закінчення збору згідно п.7.1

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Громадська організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Доступ до інформації про використання коштів Громадської організації, зібраних Благодійниками, здійснюється шляхом публікації відповідних даних на сайті vooho.top. Інша інформація надається Громадською організацією у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

10.2. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

10.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. 

10.4. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Громадською організацією у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності Громадської організації та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської організації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних (за їх наявності).

 

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

11.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Громадською організацією у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності Громадської організації та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Витрати (оплата комісії і т.ін.), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе зазвичай Благодійник.

12.2. При організації прийому благодійних пожертв через окремі платіжні сервіси витрати на оплату комісій може бути виконана Організацією, або іншими третіми сторонами.

12.3. У раз ліквідації Громадської організації зібрані кошти передаються іншим неприбутковим організаціям з аналогічними напрямками діяльності, згідно положень Статуту.

 

 

Громадська організація «ВУХО»

ЄДРПОУ 45225819

Юридична адреса:  Київ, Костанайська, 11

Рахунок UAH:  UA743052990000026003026239792 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.