Вухо | Книги

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

для відвідувачів 

Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Публічна оферта») адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Відвідувач») – відвідувачів веб-сайту в мережі Інтернет: vooho.top та інших веб-сторінок в Інтернет, на яких ГО "Вухо" розміщує інформацію (далі – «Ресурси Вухо», та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВУХО», код ЄДРПОУ 45225819 (надалі – «Громадська організація», або "Вухо", або "Організація"), в особі керівника, який діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання освітніх та інформаційних послуг (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на Сайті vooho.top  та адресована будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі з метою укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Відвідувачем Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо перегляду Ресурсів Вухо, в тому числі перегляді матеріалів та інформації розміщених на них. Моментом Акцепту є факт прочитання, прослуховування, чи перегляду матеріалів на Ресурсах Вухо. 

1.3. Користувач – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та користується освітніми, інформаційними, соціальними послугами на Ресурсах Вухо.

1.4. Ресурси Вухо – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: vooho.top та інші веб-сторінки каналу Вухо у мережі Інтернет де Організація розміщує інформацію та надає послуги. 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є надання Громадською  організацією безоплатних освітніх, інформаційних та соціальних послуг з метою зазначеною в Статуті Громадської організації.  

2.2. Громадська організація організація надає послуги вказані в п. 2.1 дистанційного навчання та консультування, зокрема шляхом розміщення текстів, відеограм, аудіограм, аудіовізуальних творів, зображень тощо на Ресурсах Вухо.

2.3 Громадська організація надає послуги вказані в п.2.1 лише відвідувачам, які акцептували цей договір. 

2.4. Деякі освітні матеріали та інформація надаються Організацією лише обмеженому колу осіб, що відповідають критеріям.

2.5 Якщо особа не акцептувала цей договір, вона має негайно припинити Ресурси Вухо.

  1. МЕТА ДОГОВОРУ

3.1. Метою цього Договору є досягнення суспільно корисної мети через надання послуг для підтримки та реалізації:

- освітніх, культурно-освітніх  та просвітницьких проектів Громадської організації;

 - бібліотечної діяльності, створення фондів та архівів, банків даних з відкритим доступом

- перекладів та видання книжок українською та/або англійською мовою, виготовлення аудіо/відео  та електронних книг;

- підтримки Організацією суспільно важливих проектів в галузі просвітництва, націєтворення, національної безпеки культури та освіти;

- підтримка Організацією людей з обмеженими можливостями та вадами здоров'я, інвалідністю.

-підтримка Організацією соціально вразливих людей, зокрема з низькими доходами.

- реалізації статутних цілей Громадської організації.

 

  1. АКЦЕПТ

4.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Відвідувач згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти. І зобов'язується дотримуватися умов договору.

4.2. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4.3. Особа, що не бажає акцептувати договір не має права користуватися послугами і повинна негайно покинути Ресурси Вухо. 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Громадська організація має право: 

- надавати освітні, інформаційні та соціальні послуги на своїх Ресурсах в межах та з метою визначених у Статуті Організації та її проєктах, або припинити надання таких послуг.

- в межах освітньої, інформаційної та соціальної діяльності, що проводиться на Ресурсах Вухо використовувати об'єкти захищені авторським правом  дотримуючись "Закону про захист авторських та суміжних прав" та інших законів.

- має право заборонити доступ до послуг та відвідування Ресурсів Вухо відвідувачам, що порушують цей договір, або Закони України.

- має право збирати, обробляти, зберігати, передавати дані, отримані від відвідувачів Ресурсів Вухо у межах необхідного для проведення статутної діяльності та реалізації проєктів згідно з програмами (проєктами) Організації.

- Розміщувати на Ресурсах Вухо рекламну інформацію.

5.2. Громадська організація зобов'язана:

Надавати безоплатно освітні, інформаційні, соціальні  послуги в межах необхідних для проведення статутної діяльності та реалізації проєктів Організації.

5.3. Права Користувача:

- отримувати безоплатно послуги, що надає Організація (за виключенням послуг та матеріалів, що призначені лише для обмеженого кола користувачів, обмеженого певними критеріями.)

- стати Благодійником (попередньо акцептувавши окремий договір оферти для благодійників)

- відмовитись від послуг, що надає Організація, шляхом припинення користування Ресурсами Вухо.

-  поширювати посилання на адреси сторінок Ресурсів Вухо, розміщувати їх на інших сторінках, додавати ло каталогів, передавати іншим особам. Крім розміщення таких посилань в місцях, що можуть зашкодити репутації Організації.

- коментувати та спілкуватися на Ресурсах  Вухо в місцях призначених для цього з дотриманням доброзичливої комунікації та законів України. 

- поширювати інформацію та відгуки про Організацію та її послуги у випадках, якщо це  не шкодить репутації Організації та відповідає Законам України.

5.4. Обов’язки Користувача:

- відмовитися від перегляду матеріалів з Ресурсів Вухо призначених для обмеженого кола осіб у разі, якщо ви не відповідаєте критеріям зазначеним для такого кола.

- відмовитися від будь-якого виду копіювання матеріалів Ресурсів Вухо, а також від створення похідних авторських творів на основі матеріалу сайтів.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ

6.1. Матеріали розміщені на сайті доступні користувачам безплатно.

6.2. На Ресурсах Вухо присутні матеріали призначені виключно для обмеженого кола осіб, що відповідають критеріям. Зокрема до таких типів матеріалів належать:

-  літературні твори (критерії доступу викладені в п. 6.3)

6.3 Критерієм віднесення до обмеженого кола осіб, що можуть переглядати матеріали, що містять літературні твори є:

1) Наявність проблем зі здоров'ям, що утруднюють розпізнавання тексту  органами зору, або інші проблеми зі здоров'ям, що утруднюють процес читання паперових, або електронних текстових книг 

2) Мета доступу до матеріалів виключно використання матеріалів з некомерційною освітньою метою.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та   законодавства України.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Користувач шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на збір, обробку, зберігання, використання  своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

11.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Користувача як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

Громадська організація «ВУХО»

ЄДРПОУ 45225819

Юридична адреса:  Київ, Костанайська, 11

Рахунок UAH:  UA743052990000026003026239792 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.